Caroline De Wulf & Dirk De Buyser

Share on Facebook Share via e-mail
e-mail ganzen copyright ganzen 12/04/2017


Kolgans

Anser albifrons

Kolgans

Anser albifrons

Kolgans

Anser albifrons


Grauwe gans

Anser anser

Grauwe gans

Anser anser

Grauwe gans

Anser anser

Grauwe gans

Anser anser

Grauwe gans

Anser anser

Grauwe gans

Anser anser

Grauwe gans

Anser anser

Grauwe gans

Anser anser


Kleine rietgans

Anser brachyrhynchus

Kleine rietgans

Anser brachyrhynchus

Kleine rietgans

Anser brachyrhynchus
Zwaangans

Anser cygnoides

Zwaangans

Anser cygnoides

Witte zwaangans

Anser cygnoides domesticus

Witte zwaangans

Anser cygnoides domesticus
Indische gans

Anser indicus

Indische gans

Anser indicus

Indische gans

Anser indicus


Toendrarietgans

Anser serrirostris

Toendrarietgans

Anser serrirostris

Toendrarietgans

Anser serrirostris

Toendrarietgans

Anser serrirostris

Rotgans

Branta bernicla

Rotgans

Branta bernicla

Rotgans

Branta bernicla

Rotgans

Branta bernicla
Rotgans

Branta bernicla
Canadese gans

Branta canadensis

Canadese gans

Branta canadensis

Canadese gans

Branta canadensis

Canadese gans

Branta canadensis

Canadese gans

Branta canadensis

Canadese gans

Branta canadensis

Canadese gans

Branta canadensis

Witbuikrotgans

Branta hrota

Witbuikrotgans

Branta hrota

Witbuikrotgans

Branta hrota

Witbuikrotgans

Branta hrotaWitbuikrotgans

Branta hrota

Witbuikrotgans

Branta hrota


Kleine Canadese gans

Branta hutchinsii
Brandgans

Branta leucopsis

Brandgans

Branta leucopsis

Brandgans

Branta leucopsis

Brandgans

Branta leucopsis

Brandgans

Branta leucopsis

Brandgans

Branta leucopsis

Brandgans

Branta leucopsis

Brandgans

Branta leucopsis
Zwarte rotgans

Branta nigricans

Sneeuwgans

Chen caerulescens

Sneeuwgans

Chen caerulescens

Sneeuwgans

Chen caerulescens
Sneeuwgans

Chen caerulescens

Sneeuwgans

Chen caerulescens